Genealogische deel van de Website van Hans Swart

Een ieder die nog aanvullingen weet op deze stamboomgegevens wordt verzocht met mij contact op te nemen via mijn mailbox


[Home]       [Kwartierstaat]       [Parenteel]       [Familiewapens]       [Bronnen]


De naam Swart

De naam Swart komt in Nederland veelvuldig voor. Alleen Swart met S vindt men ca. 1600 maal in het telefoonboek (alleen particulier), bezitters van een geheim telefoonummer niet meegerekend. De stamvaders komen uit een bepaalde streek of provincie van ons land. Dit is onder andere ook te zien aan het familiewapen der Swarten uit de diverse windstreken. Er was ooit een vereniging van Swart, Zwart, de Swarte etc. die een krantje uitgaven, ook daar wordt een wapen op de voorpagina getoond. Mijn grootvader Swart heeft van deze familiewapens schetsen gemaakt.

Zie in de pagina 'Familiewapens'

In onze stamboom duikt de naam Swart rond 1700 op (DTB. Wieringerwaard) 

Toen ik geboren was als eerste kind van mijn ouders, vroeg vader: "hoe moet hij heten", waarop mijn uitgeputte moeder antwoordde: "noem hem maar Hans". Zoals in de meeste families bestaat er een bepaalde traditie om namen van de voorouders te gebruiken. Dit feit maak het ons 'Stamboomsnuffelaars' bij ons genealogische onderzoek zo nu en dan een stuk makkelijker. Ik ben dus waarschijnlijk naar mijn grootvader Johannes (vader van moeder) vernoemd.

Traditie is echter om in onze familie Swart, deze Swarten zijn afkomstig van de Kop van Noord-Holland, variaties van de namen Aris en Matthijs bij de mannelijke telgen te gebruiken. Mijn vader corrigeerde dat bij de naamgeving van mijn broer Aris Matthijs (Thijs). Mijn grootvader Aris Mathijs Swart die al enig onderzoek heeft verricht was bovendien zeer musicaal, een begaaft tekenaar en knutselde veel. Ook hield hij zich bezig met Heraldiek (wapenkunde) te meer daar van de voorouders de wapens bekend zijn. De gang van de woning in Amsterdam hing dan ook rondom vol met de wapens van Nederland en alle 11 Provincien. Ik kom hier later op terug.

Copyright Hans Swart 2010